TEAM MÊ ỐC NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN HẾT THIÊN ĐƯỜNG ỐC TẠI TIỂU VƯƠNG QUỐC

❌TEAM MÊ ỐC NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN HẾT THIÊN ĐƯỜNG ỐC TẠI TIỂU VƯƠNG QUỐC ❌
1. Ốc Tịch Điền – 86 Tịch Điền
2. Hương ốc – 218 Nguyễn Tĩnh
3. Ốc 13 Bến Ngự
4. Ốc 12 Bến ngự
5. Ốc xóm 7 – Đối diện 114 Đinh Lễ
6. Ốc Mê Cung- 94 Dương Đình Nghệ
7. Ốc Hoa Nhài quán – 230 Trường Thi
8. Ốc Hải Phòng – 24 Lương Hữu Khánh
9. Ốc và bánh tôm – 26 Tôn Thất Tùng
10. Ốc – 20 Ngô Văn Sở
11. Ốc – 125 Trường Thi
12. Ốc cô Hà – 56 Tân An
Theo chân Ăn uống Thanh Hoá để khám phá các địa điểm ăn uống tại Thanh Hóa ngay nhé ^^
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa
oc-nong-ngon-tai-thanh-hoa, oc-nong,oc-ngon, mon-ngon-thanh-hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.